CZŁONKOWIE IFIA
Członkowie IFIA, którzy tworzą główny organ IFIA, są podzieleni na trzy kategorie: Pełne, Korespondujące i Współpracujące, zgodnie z ich statusem głosowania, datą utworzenia i rodzajem działalności.
Korzyści z członkostwa IFIA
OBOWIĄZKI CZŁONKA IFIA
poprzednia strzałka
następna strzałka
GraćPauza
Suwak

Korzyści z członkostwa IFIA

 

Członkostwo to korzyści, które cieszą się jako członek w zależności od statusu członkostwa.

Jak Stowarzyszenie Wynalazców, skorzystasz z poniższych usług:

 • Zwiększona widoczność organizacji członkowskiej poprzez wyświetlanie logo członka i danych kontaktowych na stronie internetowej i bazie danych IFIA
 • Zwiększony zasięg, uznanie i interakcja międzynarodowa z szeroką siecią państw członkowskich IFIA
 • specjalne oferty udziału w międzynarodowych wystawach wynalazków IFIA, w tym bezpłatne zakwaterowanie, stoisko i transfer lokalny
 • możliwość nawiązania kontaktu z kluczowymi międzynarodowymi graczami z biznesu, akademii i instytucji
 • możliwość wymiany nowatorskiej wiedzy na kongresach, konferencjach i forach IFIA
 • możliwość uczestniczenia w procesach innowacyjnych, tworzeniu polityki, rzecznictwie i reprezentacji
 • Promowanie działań stowarzyszenia poprzez profesjonalną publikację IFIA
 • Wkład w komercjalizację wynalazków za pośrednictwem różnych platform
 • Organizacja warsztatów szkoleniowych na temat własności intelektualnej we współpracy z WIPO
Międzynarodowy Order Zasługi Wynalazców IFIA
Magazyn ifia 11
Akademia 3

Jak Organizator imprezy, IFIA zapewnia następujące usługi:

 • Wstaw wydarzenie do kalendarza IFIA
 • Wstaw baner wydarzenia do harmonogramu wydarzeń IFIA
 • Wstaw baner wydarzenia na stronie głównej IFIA
 • Utwórz specjalną stronę dla wydarzenia w witrynie internetowej IFIA
 • Wstaw film z wydarzenia do kanału IFIA
 • Rozpowszechnij wydarzenie za pośrednictwem biuletynu IFIA
 • Promuj wydarzenie w mediach społecznościowych IFIA
 • Opublikuj plakat wydarzenia w magazynie IFIA
 • Opublikuj raport z wydarzenia w Wiadomościach IFIA
 • Rozpowszechnij raport z wydarzenia za pośrednictwem biuletynu IFIA
 • Opublikuj całostronicowy raport z wydarzenia w magazynie IFIA
 • Udziel zgody na używanie logo IFIA we wszystkich materiałach promocyjnych
 • Organizuj warsztaty szkoleniowe obok wydarzenia
 • Przyznaj medal i certyfikat IFIA najlepszym wynalazkom
 • Przyznanie medalu pamiątkowego IFIA i certyfikatu sponsorom rządowym
 • Przyznanie medalu IFIA i certyfikatu poszczególnym sponsorom
 • Wstaw dane Odbiorców Medalów IFIA na stronie internetowej IFIA
 • Zaangażuj rząd w organizację powiązanych wydarzeń
 • Korespondencja z krajowymi urzędami ds. Własności intelektualnej w celu współpracy
Korzyści i usługi IFIA