Obrazek niedostępny
Obrazek niedostępny
Obrazek niedostępny
Pan Husein Hujic, Dyrektor IFIA, wygłasza przemówienie podczas ceremonii otwarcia iENACeremonia otwarcia, iENA, Norymberga, Niemcy
Obrazek niedostępny
Obrazek niedostępnyTargi w Genewie 2018
AKTUALNOŚCI IFIAWIADOMOŚCI INNOWACJE IFIA
Obrazek niedostępny
polski młody wynalazca reprezentował finalistów konkursu Young Inventor w PolsceOdwiedzający w Genewskich wynalazkach 2018
Obrazek niedostępny
Suwak

Aktualności IFIA

Sekcja Aktualności IFIA oferuje najnowsze i przełomowe informacje o wynalazku, wynalazcach, nowościach technologicznych i wydarzeniach na całym świecie.

Widzowie natkną się na najbardziej aktualne wiadomości o międzynarodowych wystawach wynalazków, konferencjach, seminariach i porozumieniach zawartych między IFIA a innymi ważnymi organizacjami mającymi na celu poprawę stanu wynalazców.

Ponadto promowane są międzynarodowe imprezy organizowane przez organizacje partnerskie w celu podniesienia świadomości publicznej na ich temat oraz ułatwienia udziału wynalazców i innych entuzjastów.

Strona internetowa Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców dostarcza informacji na temat szerokiego zakresu działań podejmowanych przez stowarzyszenie. IFIA ma na celu upowszechnianie kultury wynalazczości i innowacji, poprawę statusu wynalazców, promowanie współpracy między stowarzyszeniami wynalazców oraz przyczynianie się do rozwoju idei. IFIA ściśle współpracuje z ważnymi organizacjami międzynarodowymi w realizacji swoich celów.

AKTUALNOŚCI IFIA

36. wirtualne posiedzenie komitetu wykonawczego IFIA

XIV IWIS ODBYWA SIĘ W INTERNECIE OD 14 DO 19 PAŹDZIERNIKA

I Krajowe e-Forum Edtech, miejsce docelowe dla instytucji edukacyjnych

GLOBALNE WYZWANIE DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW (GYSC) 2020

Związek Chorwackich Innowatorów był gospodarzem wydarzenia poświęconego innowacjom fizycznym

Międzynarodowa konferencja internetowa poświęcona innowacjom i wynalazkom

Magazyn IFIA nr 11 został wydany we wrześniu 2020 roku

Raport Międzynarodowych Targów Wynalazków (ISIF20)

IFIA I ABIPIR WSPIERAJĄ MŁODYCH BRAZYLIJSKICH WYNALAZCÓW

DR. MARCELO VIVACQUA DYREKTOR IFIA W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

TYDZIEŃ INNOWACJI IWA 2020 - EDYCJA ONLINE OFEED W MAROKU

Prezydent IFIA Mianował Masouda Tajbakhsh na Specjalnego Asystenta Prezydenta IFIA