CZŁONKOWIE IFIA
Członkowie IFIA, którzy tworzą główny organ IFIA, są podzieleni na trzy kategorie: Pełne, Korespondujące i Współpracujące, zgodnie z ich statusem głosowania, datą utworzenia i rodzajem działalności.
GraćPauza
Suwak

IFIA CZŁONKOWIE ODPOWIEDZIALNI

Członkowie korespondenci nie mają prawa głosu i obejmują:

  • Stowarzyszenia wynalazców inne niż reprezentujące kraj jako pełnoprawny członek (tj. Lokalne stowarzyszenia wynalazców lub organizacje i stowarzyszenia specyficzne dla kobiet lub młodzieży);
  • Stowarzyszenia naukowców, badaczy itp .;
  • Korporacje i firmy, w szczególności mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa;
  • Agencje rządowe promujące działalność wynalazczą;
  • Centra innowacji, centra badawcze i uniwersytety.

Podsumowanie praw:

Mów na walnym zgromadzeniu

Uaktualnienie do pełnego członkostwa po osiągnięciu etapu operacyjnego

Usługi i oferty IFIA dotyczące rejestracji wydarzeń itp.

Akredytacja (certyfikat członkowski IFIA).

Członkowie korespondenci

pusty

CZŁONKOWIE KORESPONDENTÓW IFIA

Korespondenci są odpowiedzialni za wykonanie następujących czynności w celu promocji IFIA cele:

1. Udział w Wydarzenia IFIA (co najmniej raz w roku)

2. Udział w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia odbywających się dwa razy w roku (udział jest arbitralny, ale bez prawa głosu).

3. Składanie raportu rocznego do IFIA
ja. Liczba aktywnych członków stowarzyszenia
ii. Liczba zorganizowanych wydarzeń krajowych lub międzynarodowych, takich jak warsztaty edukacyjne, wystawy, seminaria, konferencje lub kongresy itp.
iii. Pełny raport wynalazków, które są komercjalizowane
iv. Złożenie najbardziej aktualnego raportu na temat przywództwa jednostki
v. Złożenie raportu z udziału w imprezie IFIA
4. Płatność rocznej składki członkowskiej w odpowiednim czasie

W przypadku, gdy którykolwiek z członków korespondujących nie podejmie działań w oparciu o wyżej wymienione kryteria, prezydencja przedstawia Komitetowi Wykonawczemu raport o ich braku działalności, ich członkostwo zostanie zawieszone, a status członkowski zostanie ustalony w następnym generale Spotkanie zgromadzenia.