IFIA European Office
cień
Suwak

Europejscy wynalazcy

IFIA European Network to grupa robocza IFIA pod bezpośrednim zwierzchnictwem prezydenta składająca się z europejskich członków IFIA w celu wspierania innowacji na poziomie europejskim.

Główne funkcje tej sieci to nawiązywanie i utrzymywanie dobrych i regularnych kontaktów z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską oraz nawiązywanie kontaktów z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w celu ułatwienia sporządzania wniosków patentowych.

 

EUROPEJSKA SIEĆ INWENTORA IFIA W CELU FOSTEROWANIA INNOWACJI

 

Definicja

1. Jest to grupa robocza IFIA. Składa się z europejskich członków IFIA, którzy deklarują swój udział w EUROPEJSKIEJ SIECI INWENTORÓW IFIA W CELU FOSTEROWANIA INNOWACJI (jak wyżej)

2. Sieć oznacza, że ​​należy ona do IFIA, pod bezpośrednim zwierzchnictwem Prezydenta i pod kontrolą Komitetu Wykonawczego (ExCo).

3. Sieć będzie zatem:

(i) realizuje działania określone przez Zgromadzenie Ogólne (GA) lub ExCo,

(ii) działa zgodnie z ogólnymi lub szczegółowymi instrukcjami Przewodniczącego,

(iii) zaproponować Prezydentowi nowe działania,

(iv) składa sprawozdanie bezpośrednio prezydentowi.

Kraje

4. Geograficzna sfera kompetencji sieci nie będzie ograniczona do krajów członkowskich UE, będzie rozciągać się od Oceanu Atlantyckiego po Ural.

5. Będzie jednak musiała mieć otwarte oczy na politykę UE wobec niektórych innych krajów europejskich.

Funkcje i działania

6. Głównymi funkcjami sieci będą:

(a) Nawiązuje i utrzymuje dobre i regularne kontakty z Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską za pośrednictwem odpowiednich dyrekcji, jednostek w Brukseli i Luksemburgu.

b) nawiązać i utrzymywać stosunki z głównymi lobby w Brukseli, w szczególności z 2 europejskimi organizacjami pozarządowymi reprezentującymi małe i średnie przedsiębiorstwa.

c) nawiązywać i utrzymywać stosunki z niektórymi posłami do PE i / lub ich biurami.

(d) Nawiązuje kontakty z Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).

Finanse

7. IFIA nie będzie wymagać żadnych dodatkowych opłat od swoich członków,

8. Wydatki sieci zostaną pokryte z budżetu IFIA

Polityka

9. Sieć musi pozostać neutralnym organem, podobnie jak IFIA, której jest częścią. Oznacza to, że Departament:

(i) nie zgłaszać przyczyny określonego kraju lub grupy krajów,

(ii) wdrożyć zasady określone przez IFIA GA i / lub ExCo.

Kierunek

10. Pracami sieci kierują Prezydent i Koordynatorzy.

11. Koordynatorzy wybierani są przez ExCo.

12. Sieć reprezentowana jest przez delegatów, którym powierza przewodniczący.

Podobne wiadomości

IFIA zostaje wybrana jako jeden z finalistów International Association of the Year 2020
17. Międzynarodowa Wystawa Innowacji ARCA 2019
13. Międzynarodowa Wystawa Wynalazków (IWIS 2019)
Międzynarodowy raport wynalazków i innowacji INTARG 2019