Departament Oceny i Punktacji IFIA

Departament Oceny i Punktacji IFIA

Majid

MAJID ELBOUAZZAOUI

Kierownik działu

Ocena IFIA i dział punktacji opracowywane są w oparciu o Universal Periodic Review (UPR) zapewniający łatwy dostęp do informacji o wynalazkach i innowacjach dotyczących poszczególnych krajów pochodzących z działań i osiągnięć międzynarodowych członków IFIA, w tym:

- organizacja międzynarodowej wystawy wynalazków pod patronatem IFIA

- promowanie i rozpowszechnianie kultury wynalazków i innowacji

- udział w międzynarodowych wydarzeniach IFIA

- wkład w międzynarodowe projekty IFIA

To narzędzie ma na celu podniesienie świadomości na temat kultury wynalazków i innowacji wynikających z tych mechanizmów oraz pomoc państwom, instytucjom krajowym, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i partnerom IFIA w ich wdrażaniu. Indeks pozwala użytkownikowi dowiedzieć się o globalnych działaniach w dziedzinie wynalazków i innowacji oraz zobaczyć, jak ewoluowały w ciągu ostatnich lat.

Unikalną cechą Indeksu jest umożliwienie użytkownikowi dostępu i wyszukiwania rekomendacji UPR oraz pozycji państwa w trakcie przeglądu.

Członkowie IFIA są proszeni o wypełnienie formularzy i wysłanie ich na adres info@ifia.com or contact@ofeed.ma.

pusty pusty
Formularz organizatora imprezy IFIA Formularz działań członka IFIA Formularz działań krajowych IFIA

pusty pusty
Formularz uczestnika wydarzenia IFIA Raport z oceny IFIA
Tłumaczyć "