KSIĄŻKI IFIA
Suwak

Książki IFIA

Książki IFIA stanowią część publikacji IFIA mającej na celu poszerzenie wiedzy publicznej na temat innowacji i rozwijanie kreatywnego myślenia wśród obywateli. Książki zawierają ilustracje prac rysowników i kolekcję znaczków przedstawiających wynalazców płci męskiej i żeńskiej.

Ponadto opublikowano serię książek w różnych językach, które rzucają światło na wkład kobiet-wynalazców w rozwój technologii na całym świecie.

Pokaż więcej

Światowy konkurs wynalazków chemicznych

Konkurs chemiczny

Chemia ma ogromny wpływ na współczesny świat, a zdecydowana większość zmian, które obserwujemy w otaczającym nas świecie, jest spowodowana reakcjami chemicznymi. Same badania w dziedzinie chemii uświadomiły nam atmosferę, ziemię, a przede wszystkim nasze prawdziwe ja. Takie wybitne postacie, jak Alfred Nobel, Marie Curie, Louis Pasteur, Rosalin Franklin i wielu innych wielkich chemików, pomogły nam lepiej zrozumieć skład, strukturę i zmiany materii.

IFIA zawsze podkreślała znaczenie chemii poprzez wdrażanie różnych projektów, takich jak zaproponowanie medalu Marii Curie UNESCO w celu uzyskania nagrody za najlepszy wynalazek pod tym względem. Ponadto rok 2011 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Chemii po zweryfikowaniu propozycji IFIA do Zarządu UNESCO.

Ponadto IFIA rozstrzygnęła Światowy Konkurs Wynalazków Chemicznych, aby jeszcze bardziej wzmocnić swój cel, jakim jest podkreślanie znaczenia chemii dla rozwoju społeczeństwa. W tym celu Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA) oraz Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów zorganizowały w 2011 roku Światowy Konkurs Wynalazków Chemicznych wraz z Międzynarodową Warszawską Wystawą Wynalazków. Od tego czasu wydarzenie to odbywa się corocznie.

Pokaż więcej

Puchar Świata w komputerach

Najwcześniejsze komputery wynalezione podczas II wojny światowej do obliczeń na uniwersytecie wojskowym były niezwykle ogromne i nieporęczne. Wraz z ewolucją technologii utorowano drogę do rewolucji na PC, gdy nowe oprogramowanie i segmenty zostały wynalezione i dodane do starego systemu. W dzisiejszych czasach komputery znacząco zmieniły sposób, w jaki pracujemy, komunikujemy się, uczymy, a nawet wykonujemy prace domowe. Komputery mają nieskończoną liczbę zastosowań w naszym codziennym życiu i prowadzą do podniesienia jakości życia oraz wzrostu społeczeństwa. Krótko mówiąc, komputery są ESENCJĄ współczesnego świata. Gdyby nie komputery, następujące odkrycia nie miałyby miejsca, w wyniku czego tempo naszego nowoczesnego postępu technologicznego byłoby zbyt niskie.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców jako platforma do przywiązywania wysokiej wagi do najnowocześniejszych technologii napędzających przyszłość i pobudzających innowacje wśród wynalazców zorganizowała cztery serie Mistrzostw Świata w dziedzinie wynalazków wdrażanych komputerowo w różnych częściach świata. Głównymi celami tego wydarzenia były:

  1. Wzmocnienie międzynarodowej wymiany między wynalazcami na całym świecie i podniesienie konkurencyjności w projektowaniu aplikacji
  2. Zwiększaj świadomość na temat postępu i skali branży komputerowej
  3. rozszerzenie działalności o aplikacje i badania i rozwój
  4. Poszerzyć zakres praw patentowych na aplikacje programów komputerowych, mając na celu stymulowanie wzrostu aplikacji, wynalazków i innowacji związanych z programami komputerowymi
Pokaż więcej
Tłumaczyć "