Kongres IFIA

Jak określono w statucie IFIA, kongresy są organizowane w różnych krajach w celu zbadania ważnych kwestii w dziedzinie IFIA i promowania zainteresowania rozwiązywaniem problemów wśród członków. Wszyscy członkowie mają prawo uczestniczyć w kongresie i zapewniać skuteczne rozwiązania w celu promowania wydajności operacji IFIA. Każdy kongres ma konkretny temat, do którego zorientowane są wszystkie wystąpienia i debaty.

Tłumaczyć "