Członkowie Komitetu Wykonawczego IFIA

IFIA Członkowie komitetu wykonawczego składającego się z maksymalnie jednej trzeciej pełnych członków IFIA są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne na dwa lata. Zapewniają, że decyzje Walnego Zgromadzenia są podejmowane w ramach IFIA, są odpowiedzialne za dalsze działania komitety oraz grupy robocze IFIA i badają wnioski o członkostwo w różnych klasach członkostwa. Członkowie Komitetu Wykonawczego spotykają się dwa razy w roku i pracują dobrowolnie.

Zgodnie ze statutem IFIA i zatwierdzeniem członków Komitetu Wykonawczego IFIA, kandydaci na Komitet Wykonawczy powinni wysłać swoje zapytanie do Sekretariatu IFIA w formie oficjalnego listu zawierającego podpis szefa stowarzyszenia, który uiścił opłaty członkowskie. Osoby, które nie uczestniczyły w dwóch ostatnich spotkaniach IFIA, nie są uprawnione do ubiegania się o kandydaturę Komitetu Wykonawczego. Wybrani członkowie pracują dobrowolnie.

Ponadto powinny spełniać następujące kryteria:

1. Gotowość i zdolność do zapewnienia czasu i zasobów potrzebnych do pracy IFIA

2. Posiadają wiedzę i zdolność do wnoszenia wkładu w misję i strategię IFIA

3. Posiadać wystarczające doświadczenie i wiedzę na temat działań IFIA

4. Silnie uczestnicz w działaniach i spotkaniach IFIA

5. Być członkiem IFIA przez co najmniej 2 lata