Posiedzenie Komitetu Wykonawczego IFIA

Głównym celem posiedzenia Komitetu Wykonawczego IFIA odbywającego się co dwa lata po zwołaniu Prezydenta IFIA jest poparcie jednomyślnego porozumienia w kwestiach przedstawionych w formie porządku obrad na posiedzeniu. Członkowie Komitetu Wykonawczego, wybierani przez Zgromadzenie Ogólne na dwa lata, osiągają jednomyślne porozumienie w sprawie przedstawionych kwestii.

Prezydent IFIA jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z działań przeprowadzonych w ramach budżetu i środków IFIA w celu umocnienia pozycji IFIA na poziomie globalnym.

Przyjęcie nowych członków jest jednym z obowiązków podlegających jurysdykcji członków EXCO. Ponadto projekty przedstawione przez przewodniczącego lub członków muszą zostać przedstawione na spotkaniu w celu zbadania możliwości ich realizacji. Inną tematyką, która musi uzyskać zgodę członków EXCO, jest organizacja międzynarodowych wydarzeń w dziedzinie wynalazków i innowacji.

Tłumaczyć "