FILMY IFIA
Suwak

 

LISTY ODTWARZANIA FILMÓW IFIA

Filmy

 

Możesz zapoznać się z IFIA i jej działalnością, oglądając następujące pliki wideo przygotowane przez IFIA Office. Pokazują niektóre usługi oferowane przez IFIA w dziedzinie wynalazków i innowacji, a także projekty promujące ekologiczne wynalazki i transfer technologii. 

Tymczasem działania członków IFIA, w tym międzynarodowe konferencje, sympozja, wystawy wynalazków i powiązane wydarzenia są dostarczane w formie filmów.

Tłumaczyć "