KSIĄŻKI IFIA
Suwak

KSIĄŻKI IFIA

Książki IFIA stanowią część publikacji IFIA, której celem jest poszerzenie społecznego zrozumienia innowacji i rozszerzenie kreatywnego myślenia wśród pracowników. Książki zawierają ilustracje prac rysowników oraz zbiór znaczków przedstawiających wynalazców płci męskiej i żeńskiej. 

Ponadto opublikowano serię książek w różnych językach, które rzucają światło na wkład kobiet-wynalazców w rozwój technologii na całym świecie.

KSIĄŻKA IFIA

Książka o wynalazcach i stowarzyszeniach wynalazczych
Genom innowacji: metodologia nauczania
Książki o kobietach wynalazcach