Departament Oceny i Punktacji IFIA

Ocena IFIA i dział punktacji są opracowywane na podstawie powszechnego okresowego przeglądu (UPR), zapewniającego łatwy dostęp do informacji o wynalazkach i innowacjach specyficznych dla danego kraju, pochodzących z działań i osiągnięć międzynarodowych członków IFIA, w tym: 

- organizacja międzynarodowej wystawy wynalazków pod patronatem IFIA 

- promowanie i upowszechnianie kultury inwencji i innowacji 

- udział w międzynarodowych imprezach IFIA 

- wkład w międzynarodowe projekty IFIA 

To narzędzie ma na celu podniesienie świadomości na temat kultury wynalazków i innowacji wynikających z tych mechanizmów oraz pomoc państwom, instytucjom krajowym, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego i partnerom IFIA w ich wdrażaniu. Indeks pozwala użytkownikowi dowiedzieć się o globalnych działaniach w dziedzinie wynalazków i innowacji oraz zobaczyć, jak ewoluowały w ciągu ostatnich lat.

Unikalną cechą Indeksu jest umożliwienie użytkownikowi dostępu i wyszukiwania rekomendacji UPR oraz pozycji państwa w trakcie przeglądu.

Ocena wynalazków przez Jury Board, iCAN 2019
pusty
Majid ELBOUAZZAOUI, kierownik działu
Ocena wynalazków przez Jury Międzynarodowego Festiwalu Wynalazków w Dolinie Krzemowej

Członkowie FIA ​​proszeni są o wypełnienie poniższych formularzy i przesłanie ich na adres:

Odpowiednie formularze

pusty
Formularz organizatora imprezy IFIA
pusty
pusty
Formularz działań członka IFIA
pusty
Formularz działań krajowych IFIA
pusty
Formularz uczestnika wydarzenia IFIA
pusty
Raport z oceny IFIA