Procedura członkowska IFIA
Suwak

Procedura członkostwa w IFIA

Aby rozpocząć procedurę członkostwa, wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia listu z prośbą o członkostwo skierowanego do Prezydenta IFIA, pana Alirezy Rastegara, oraz należytego wypełnienia formularza wniosku o członkostwo (w formacie tekstowym) i przesłania obu dokumentów wraz ze wszystkimi wnioskami do pani katherine. brown lub Miss.Caroline Simonet przez info [at] ifia.com, dział IFIA International Affairs & Public Relations. Dla wygody udostępniono przykład listu z prośbą o członkostwo i formularz.

Następnie Twoja prośba zostanie rozpatrzona na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego IFIA i zostaniesz poinformowany o ostatecznym wyniku. Rodzaj członkostwa jest określany przez członków Komitetu Wykonawczego IFIA.

Członkostwo w IFIA dzieli się na trzy różne klasy członków pełnych, korespondujących i współpracujących. Szczegółowy opis każdego z nich można znaleźć w powiązanych kategoriach. Z każdego kraju może zostać przyjęty tylko jeden pełnoprawny członek. Jednakże nie ma ograniczeń co do przyjmowania członków do innych kategorii.

Członkowie IFIA biorący udział w zgromadzeniu ogólnym
19iE_Eröffnung_Erfindermesse_iENA_IFIA
anonimowy

Jakie dokumenty powinien mieć wnioskodawca?

 • Krajowy certyfikat rejestracyjny Instytutu
 • Zatwierdzenie działalności przez jedną z agencji rządowych
 • Sprawozdanie z działalności za ostatnie dwa lata
 • Najnowsze sprawozdanie finansowe
 • Statut Instytutu (w języku angielskim)
 • Pełna informacja Prezesa Instytutu wraz ze zdjęciem
 • Pełny adres pocztowy wraz z numerem kontaktowym
 • Posiadanie oficjalnej strony internetowej i oficjalnego korporacyjnego e-maila


Ceremonia wręczenia nagród iENA 2017

Kto może dołączyć?

 • Stowarzyszenia / instytucje / stowarzyszenia wynalazców krajowych / wynalazców
 • Women Inventor / Innovator Associations / instytucje / stowarzyszenia
 • Młody wynalazca / stowarzyszenia innowatorów / instytucje / stowarzyszenia
 • Stowarzyszenia naukowców, badaczy, przedsiębiorców
 • Korporacje i firmy
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Agencje rządowe promujące działalność wynalazczą
 • Centra innowacji i centra badawcze
 • Początek działalności
 • Parki naukowe
 • Uniwersytety / kolegia / szkoły działające w dziedzinie wynalazków i innowacji
 • Laboratoria badawcze i innowacyjne
 • Krajowe / międzynarodowe wystawy wynalazków, targi, festiwale
 • I każdy inny podmiot prowadzący działalność w dziedzinie wynalazków i innowacji
IWIS Closing Day - Warsaw International Invention Show 2015 Ceremonia zamknięcia IWIS Alireza Rastegar - Prezydent IFIA

Ile wynosi roczna opłata członkowska IFIA?

Jeśli chodzi o składkę członkowską, jest ona podzielona na kategorie według statusu krajów, co oznacza:

500-1000 USD dla małych stowarzyszeń i krajów słabo rozwiniętych.

1000-2000 USD dla średnich stowarzyszeń krajów rozwijających się.

2000-5000 USD dla dużych stowarzyszeń w krajach rozwiniętych.


List z wnioskiem o członkostwo IFIA

pusty

Formularz wniosku o członkostwo IFIA

pusty

Przewodnik po stowarzyszeniach wynalazców

Niniejszy przewodnik po stowarzyszeniach wynalazców został przygotowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO) we współpracy z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA), której wkład był bardzo przydatny i jest bardzo ceniony. 

Screen Shot w 2020 10-18-6.48.32 PM