Raport z wydarzenia IFIA

W tej sekcji przedstawiono kompleksowy raport z wydarzeń, w tym wystawy wynalazków, warsztaty, kongresy i powiązane z nimi organizowane w państwach członkowskich pod patronatem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców.

Pokaż więcej
Tłumaczyć "