Departament Młodzieży IFIA
Pomysł Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców powstał w czerwcu 1995 roku.
IFIA I MŁODZIEŻ?
Wszystko zaczyna się od MŁODYCH WYNALAZCÓW
Suwak

Departament Młodzieży

IFIA zawsze głosiła, że ​​posiadanie nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie społeczeństwa jest głęboko zakorzenione w wyposażaniu młodego pokolenia w innowacyjną wiedzę, umiejętności i narzędzia. Młodzi mężczyźni i kobiety mają potencjał, kreatywność i odwagę, aby dokonywać zmian w społeczeństwie, wywierać wpływ na świat i znajdować innowacyjne rozwiązania istniejących problemów, przed którymi stoi ludzkość.

Głównym celem działań IFIA jest wzmacnianie pozycji młodych kobiet i mężczyzn oraz tworzenie sprzyjającego środowiska dla młodzieży, aby napędzać zmiany innowacyjne w oparciu o sieć młodzieżową. Dzięki tej sieci genialna młodzież ma wyjątkową okazję do spotkania się i podjęcia innowacyjnych działań.

W tym celu IFIA corocznie organizuje kilka wystaw wynalazków dla młodych wynalazców, aby zaprezentować swoje nowatorskie innowacje i mieć udział w rozwoju ich ciągle zmieniającego się społeczeństwa.

SIEĆ MŁODZIEŻY IFIA:

Pomysł Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców powstał w czerwcu 1995 roku. Przed uruchomieniem tego projektu przeprowadzono kompleksowe badanie. Kwestionariusz został wysłany do wszystkich stowarzyszeń członkowskich; przeprowadzono ankietę; w Warszawie odbyło się spotkanie ekspertów; dyskusje odbywały się w ramach Walnego Zgromadzenia IFIA, a także podczas dwóch posiedzeń Komitetu Wykonawczego.

Rada ekspertów sieci młodzieżowej 

Winfried Sturm, kierownik działu

Stephen Key, współzałożyciel InventRight

pusty

Marcelo Vivacqua, prezes ABIPIR

pusty

Radwan Chouaib, EC Membe

Radwan Chouaib

Tom Gray, dyrektor generalny Make48

pusty

GŁOWNY CEL:

Zachęcanie krajowych i lokalnych stowarzyszeń wynalazców do przyczyniania się do promowania kreatywności i pomysłowości wśród dziewcząt i chłopców.

GŁÓWNE DZIAŁANIA:

Krajowe konkursy wynalazcze: IFIA zachęca stowarzyszenia wynalazców i innych członków do organizowania lub uczestnictwa w takich wydarzeniach.

NAGRODY:

Dyplomy, certyfikaty, książki, używane znaczki z całego świata oraz roczne bezpłatne członkostwo w IFIA są oferowane na życzenie członków IFIA w ramach ogólnopolskich konkursów. Podobne nagrody są przyznawane w ramach regionalnych i / lub międzynarodowych konkursów lub wystaw.

Od biuletynu do strony internetowej. Sześć (6) wydań czterostronicowego dwuletniego biuletynu IFIA-YOUTH opublikowano od grudnia 4 r. Do czerwca 1995 r. Od początku 1999 r. Zdecydowano o zaprzestaniu publikacji biuletynu i zamiast tego opracować istotny Obecność w Internecie w witrynie Młodzież, która teraz zawiera między innymi istotne, wcześniej opublikowane informacje podstawowe. Ta strona internetowa pozostaje przede wszystkim katalizatorem realizacji głównego celu IFIA-MŁODZIEŻ.

Obowiązki członka

Oczekuje się, że stowarzyszenia członkowskie IFIA Youth Network osiągną następujące cele:

- Organizuj powiązane warsztaty i seminaria w szkołach lub na uniwersytetach

- Oferuj pomoc techniczną dotyczącą własności intelektualnej

- Zwiększaj świadomość na temat międzynarodowych wystaw IFIA

- Utwórz sieć ze stowarzyszeniami członkowskimi IFIA Youth Network

- Dziel się doświadczeniem i umiejętnościami z członkami

- Organizuj coroczne spotkania w celu omówienia zmian

- Podziel się historiami sukcesu wynalazców z członkami i Sekretariatem IFIA

- Organizować krajowe lub międzynarodowe konkursy młodzieżowe, olimpiady lub wystawy wynalazków

- Dyplomy, medale i certyfikaty

Istotne wiadomości

KAT BUILDER: CZY TO MOŻE ZROBIĆ? TAK ONA MOŻE!
Młodzi wynalazcy o wielkim potencjale na iENA 2018
Młodzi wynalazcy w konkursie wynalazczym IIDC 2018
Wietnam National Innovation Contest for Youth & Children
Wyjątkowy honor przyznany Winfriedowi Sturmowi: iENA 2018
Międzynarodowa Olimpiada Młodzieży w Korei 2018